Tin tức mới nhất

Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình ông (bà) phường Cự Khối thực hiện dự án:
Ngày đăng 22/06/2020 | 22:18  | Lượt xem: 249

Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình ông (bà) phường Cự Khối thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên

Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Thực hiện kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của UBND quận Long Biên: Kế hoạch điều chỉnh giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên; Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo:

1. Niêm yết công khai Thông báo số 278/TB-UBND ngày 12/6/2020 của UBND quận Long Biên về việc Thông báo nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên.

2. Thời gian công khai:  Từ ngày      /6/ 2020.

3. Địa điểm công khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối.

- Tổ dân phố số 11 phường Cự Khối.  

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem toàn văn tại đây