Tin tức mới nhất

Công khai phương án điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (phục vụ công khai) khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án
Ngày đăng 07/09/2020 | 20:49  | Lượt xem: 74

Công khai phương án điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (phục vụ công khai) khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội

Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội.

Căn cứ Thông báo thu hồi đất ngày 27/4/2020 của UBND quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội.

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo:

1. Niêm yết Công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày 21/8/2020 của UBND quận Long Biên đối với hộ bà Nguyễn Thị Tâm tổ 10, phường Cự Khối để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội.

2. Thời gian: Từ ngày     /8/ 2020 đến ngày     /9/2020.

3. Địa điểm công khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Nhà văn hóa các tổ dân phố số 10;

- Đài Phát thanh phường Cự Khối.

Trong thời gian công khai, nếu hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung, đề nghị nộp đơn đến tổ trưởng tổ dân phố, tổ công tác GPMB tại bộ phận tiếp nhận và xử lý đơn thư của phường.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem toàn văn tại đây