Tin tức mới nhất

THÔNG BÁO Phân công lịch đến cơ quan phường làm việc
Ngày đăng 20/07/2021 | 16:09  | Lượt xem: 162

Căn cứ Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội; thực hiện văn bản số 1320/UBND-YT ngày 18/7/2021 của UBND quận Long Biên v/v thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Xem toàn bộ thông báo tại đây: