Tin tức mới nhất

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
Ngày đăng 09/12/2022 | 09:32  | Lượt xem: 103

Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/QU ngày 23/11/2022 của Quận ủy Long Biên về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đảng ủy phường Cự Khối tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập tại 5 điểm cầu.

Trong hai ngày 05, 06/12/2022 Đảng uỷ phường Cự Khối tổ chức học tập tại 05 điểm cầu bằng hình thức tiếp sóng trực tuyến từ Hội trường Quận uỷ Long Biên. Tại điểm cầu Hội trường trụ sở ĐU-UBND phường Cự Khối có đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng uỷ phường; đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo UBND-UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường, Bí thư chi bộ trực thuộc, toàn thể đảng viên  chi bộ 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, chi bộ Công an, Chi bộ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tham gia học tập. 04 điểm cầu còn lại gồm các đảng viên chi bộ trường Mầm non Cự Khối, Mầm non Hoa Phượng, Tiểu học Cự Khối, Trung học cơ sở Cự Khối. 

Sáng ngày 05/12, đại biểu được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Chiều ngày 05/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Sáng ngày 06/12, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chiều ngày 06/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị.

Qua theo dõi, các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc. Qua đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tại địa phương, cơ quan, đơn vị để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. 

Một số hình ảnh tại điểm cầu:

Điểm cầu tại Hội trường trụ sở ĐU-UBND phường Cự Khối 

Điểm cầu tại trường Mầm non Cự Khối, Mầm non Hoa Phượng, Tiểu học Cự Khối, Trung học cơ sở Cự Khối.