Trạm y tế

Trạm y tế phường Cự Khối

Ngày đăng 12/11/2020 | 08:33  | Lượt xem: 425
Trạm y tế phường Cự Khối Địa Chỉ: Số 595 đường Bát Khối  - Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội - Trạm Trưởng: Phạm Thị Anh Đào - Trạm Phó: Trần Thị Hoa -...

Trạm y tế phường Cự Khối

Ngày đăng 01/08/2015 | 05:17  | Lượt xem: 930
Địa Chỉ: Số 87 – Phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội

các đơn vị hiệp quản