văn bản - chính sách

Hiển thị 1 - 20 trong 28 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
59/KH-UBND KH 59 thông tin tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa_signed 01/04/2020
57/KH-UBND KH 57 kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách của UBND phường Cự Khối 20/03/2020
55/KH-UBND KH 55 Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 19/03/2020
54/KH-UBND KH 54 tuyên truyền thực hiện công tác cải cách hành chính, kỷ cương hành chính 17/03/2020
52/KH-UBND KH 52 Đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, dân quân tự vệ năm 2020 10/03/2020
90/KH-UBND Tổ chức khám sức khỏe đối tượng chính sách, người có công phường Cự Khối năm 2019 22/05/2019
23/ KH- UBND Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp năm 2017 20/01/2017
20/QĐ-UBND QĐ 20 về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do HĐND-UBND phường Cự Khối ban hành hết hiệu lực 19/01/2017
Số 44/KH-UBND Kế hoạch Thu - chi ngân sách năm 2016 22/02/2016
Số 334/QĐ-UBND Quyết định về việc phân bổ thu - chi ngân sách năm 2016 31/12/2015
53-TB/ĐU Thông báo phân công Ban chỉ đạo CNTT phường Cự Khối 03/12/2015
278/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao Đợt cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) 01/10/2015
09-KH/QU Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2015-2020) 24/09/2015
270/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10” năm 2015 18/09/2015
32-TB/ĐU Thông báo phân công nhiệm vụ Ban biên tập Cổng TTĐT Phường Cự Khối 10/09/2015
47-QĐ/QU Quyết định Ban hành Quy định đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị quận Long Biên 28/08/2015
05-KH/QU Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội và 03 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 07/08/2015
22-QĐ/QU Quyết định Ban hành Quy định tạm thời vận hành, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản & Điều hành tác nghiệp khối Đảng, đoàn thể 30/07/2015
10-TB/ĐU Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo CNTT phường Cự Khối 26/06/2015
64/TB-UBND Thông báo về việc phân công thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận đài truyền thanh 18/03/2015
Hiển thị 1 - 20 trong 28 kết quả.