Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Thông báo phát động tổng vệ sinh môi trường phòng dịch bệnh đợt 1
30/03/2018 | 00:23

Thực hiện công văn số 450/UBND-YT ngày 23 tháng 3 năm 2018 của UBND Quận Long Biên về việc tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

UBND phường Cự Khối phát động thực hiện tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn phường vào hồi 7h30 ngày 31/3/2018 (thứ 7).

Đề nghị các ban ngành đoàn thể, đoàn viên, hội viên phối hợp với tổ dân phố tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia đợt phát động tổng vệ sinh môi trường đạt hiệu quả cao.

Yêu cầu các tổ chức, cơ quan doanh nghiệp, các trường học, các tổ dân phố, các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sau:

- Khơi thông cống rãnh tránh nước đọng, phát quang cây cối bụi dậm, vệ sinh môi trường xung quanh và diệt lăng quăng/bọ gậy.

- Thu gom dụng cụ, phế liệu như vỏ lon bia, vỏ hộp sữa, lốp xe…

- Vệ sinh chum vại, dụng cụ chứa nước, chai lọ không dùng phải lật úp.

- Các hộ gia đình có bể chứa nước, hòn non bộ nên thả cá để diệt bọ gậy.

Để đảm bảo công tác tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, UBND phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ngành đoàn thể, TDP và toàn thể nhân dân chủ động thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.