thông báo

Công khai Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án; Kế hoạch chi trả tiền; Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án
Ngày đăng 18/01/2021 | 14:07  | Lượt xem: 248

Công khai Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án; Kế hoạch chi trả tiền; Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên

Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 07/8/2020 của UBND quận về Kế hoạch GPMB thực hiện dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên.

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo

1. Công khai các Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án (ngày 25/12/2020); Kế hoạch chi trả tiền; Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB (ngày 04/01/2021) thực hiện dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên.

2. Thời gian công khai: Từ ngày 05/01/2020.

3. Địa điểm công khai khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Nhà VH tổ dân phố số 11, 12  P. Cự Khối;

- Cổng TTĐT phường Cự Khối;

- Đài truyền thanh phường Cự Khối.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết../.

xem toàn văn tại đây