thông báo

THÔNG BÁO Tham gia cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu pháp luật  về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn phường Cự Khối
Ngày đăng 05/04/2021 | 11:05  | Lượt xem: 138

Thực hiện công văn số 510/UBND -TP ngày 25/03/2021 của UBND quận Long Biên về việc tham gia cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu pháp luật  về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. UBND phường Cự Khối triển khai Cuộc thi cụ thể như sau:

1.Đối tượng tham gia dự thi: Là công dân Việt Nam ở trong nước và người nước ngoài

2. Nội dung thi:

-Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân  năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

+ Một số quy định của Hiến Pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền  địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Hình thức thi: Bằng hình thức thi trực tuyến

Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tuyến tại địa chỉ Website của Cuộc thi : http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng thông tin điện tử Quốc Hội , cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia; trang thông tin điện tử phổ biến , giáo dục pháp luật; Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội  Việt Nam ; Báo điện tử Đại biểu nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử và một số cơ quan báo chí khác.

4. Thời gian thi: Tổ chức trong 30 ngày ( bắt đầu từ 0h00  ngày 01/04/2021 đến 24h ngày 30/04/20201)

Để Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân cũng như nhận thức của mọi người dân Việt Nam về mục đích ý nghĩa  và tầm quan trọng của cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hôi khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân  nhiệm kỳ 2021- 2026. UBND phường đề nghị toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phường và nhân dân trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

 Các ngành, đoàn thể phát động cuộc thi tới toàn thể các hội viên, tạo điều kiện cho hội viên mình tham gia cuộc thi

Lưu ý:

Người tham gia dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm ( Gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi) trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 3 lượt thi để có thể cải thiện kết quả, mỗi lượt thi kéo dài 20 phút.

Xem nội dung thông báo tại đây: