Tin tức mới nhất

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của phường Cự Khối, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 16/03/2021 | 11:44  | Lượt xem: 121

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của phường Cự Khối, nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của phường Cự Khối, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem toàn văn tại đây